Wednesday

Ive had a horrible day. The kids have been fighting all day, my tripod is missing a screw, making it absolutely useless. And then my camera breaks. I’m going to sleep now..


Alltså fy vilken dag jag har haft. Barnen har bråkat hela dagen, mitt stativ fattas en skruv och är värdelöst. Och sen går kamera helvetet sönder.  Jag går och lägger mig nu..

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *